Bezbednosni i izolacioni transformator

NAZIVNI NAPON (V)

NAZIVNA STRUJA (A)

TVTRB-60-A Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 6-12-24V, max.60VA 3.251,01 RSD 3.901,21 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
2.50 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-60-F Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.60VA 3.251,01 RSD 3.901,21 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
0.26 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-60-O Sigurnosni monofazni mali transformator 230V / 42V, 60VA 4.777,50 RSD 5.733,00 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
1.43 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-100-A Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 6-12-24V, max.100VA 3.681,96 RSD 4.418,35 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
4.17 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-100-F Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.100VA 3.447,65 RSD 4.137,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
0.43 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-100-O Sigurnosni monofazni mali transformator 230V / 42V, 100VA 6.054,58 RSD 7.265,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
2.38 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-160-B Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V, max.160VA 5.041,00 RSD 6.049,20 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
6.67 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-160-F Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.160VA 5.041,00 RSD 6.049,20 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
0.70 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-250-B Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V, max.250VA 6.150,55 RSD 7.380,66 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
10.42 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-250-F Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.250VA 6.150,55 RSD 7.380,66 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
1.09 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-400-B Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V, max.400VA 9.401,56 RSD 11.281,87 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
16.66 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-400-F Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.400VA 9.401,56 RSD 11.281,87 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
1.74 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-400-O Sigurnosni monofazni mali transformator 230V / 42V, 400VA 14.847,96 RSD 17.817,55 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
9.52 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-400-R Sigurnosni monofazni mali transformator 400V / 24V, 400VA 14.001,68 RSD 16.802,02 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
16.66 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-600-B Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V max 600VA 12.635,81 RSD 15.162,97 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
25 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-600-D Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-42V, max.600VA 12.635,81 RSD 15.162,97 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
14.29 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-600-F Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.600VA 12.635,81 RSD 15.162,97 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230-400 V
Nazivna struja
2.61 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-600-O Sigurnosni monofazni mali transformator 230V / 42V, 600VA 22.310,39 RSD 26.772,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
14.29 A
Stepen zaštite
IP20
TVTRB-600-R Sigurnosni monofazni mali transformator 400V / 24V, 600VA 22.310,39 RSD 26.772,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Stepen zaštite
IP20