Bezbednosni i izolacioni transformator
TVTRB-60-A
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 6-12-24V, max.60VA
Neto 4.660,28 RSD
Bruto 5.592,34 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
6 - 6 V
TVTRB-60-F
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.60VA
Neto 4.660,28 RSD
Bruto 5.592,34 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
24 - 24 V
TVTRB-100-A
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 6-12-24V, max.100VA
Neto 5.548,73 RSD
Bruto 6.658,48 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
6 - 6 V
TVTRB-100-F
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.100VA
Neto 5.089,86 RSD
Bruto 6.107,83 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
24 - 24 V
TVTRB-100-O
Sigurnosni monofazni mali transformator 230V / 42V, 100VA
Neto 5.762,18 RSD
Bruto 6.914,62 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
Sekundarni napon 1
42 - 42 V
TVTRB-160-B
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V, max.160VA
Neto 7.224,74 RSD
Bruto 8.669,69 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
12 - 12 V
TVTRB-160-F
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.160VA
Neto 7.224,74 RSD
Bruto 8.669,69 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
24 - 24 V
TVTRB-250-B
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V, max.250VA
Neto 9.079,74 RSD
Bruto 10.895,69 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
12 - 12 V
TVTRB-250-F
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.250VA
Neto 8.812,88 RSD
Bruto 10.575,46 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
12 - 24 V
TVTRB-400-B
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V, max.400VA
Neto 13.473,17 RSD
Bruto 16.167,80 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
12 - 12 V
TVTRB-400-F
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.400VA
Neto 13.473,17 RSD
Bruto 16.167,80 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
24 - 24 V
TVTRB-400-O
Sigurnosni monofazni mali transformator 230V / 42V, 400VA
Neto 14.130,90 RSD
Bruto 16.957,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
Sekundarni napon 1
42 - 42 V
TVTRB-400-R
Sigurnosni monofazni mali transformator 400V / 24V, 400VA
Neto 13.325,48 RSD
Bruto 15.990,58 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
Sekundarni napon 1
24 - 24 V
TVTRB-600-B
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 12-24V max 600VA
Neto 19.194,38 RSD
Bruto 23.033,26 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
12 - 12 V
TVTRB-600-F
Sigurnosni monofazni mali transformator 230-400V / 24-230V, max.600VA
Neto 18.107,42 RSD
Bruto 21.728,90 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
2. Primarni napon
400 - 400 V
Sekundarni napon 1
24 - 24 V
TVTRB-600-O
Sigurnosni monofazni mali transformator 230V / 42V, 600VA
Neto 21.232,93 RSD
Bruto 25.479,52 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sigurnosno transformatorska izvedba
Da
Odvojno transformatorska izvedba
Ne
1. Primarni napon
230 - 230 V
Sekundarni napon 1
42 - 42 V