LED pokretač (napojna jedinica)

NAZIVNA SNAGA (W)