Releji za monitoring/praćenje podnapona i prenapona za tri faze
TFKV-11
Zaštitni relej,za monitoring podnapona i prenapona za 3 faze Umin=100V / Umax=390-490V, 0.2s-15s, 5A/250V
Neto 7.593,49 RSD
Bruto 9.112,19 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Ne
Može se pojaviti trofazni podnapon
Da
Može se pojavitimonofazni prenapon
Ne
Može se pojaviti trofazni prenapon
Da
1. oblast merenja napona
100 - 490 V
TFKV-12
Zaštitni relej,za monitoring podnapona i prenapona za 3 faze Umin=270-370V / Umax=490V, 0.2s-15s, 5A/250V
Neto 7.593,49 RSD
Bruto 9.112,19 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Ne
Može se pojaviti trofazni podnapon
Da
Može se pojavitimonofazni prenapon
Ne
Može se pojaviti trofazni prenapon
Da
1. oblast merenja napona
270 - 490 V
TFKV-13
Zaštitni relej,za monitoring podnapona i prenapona za 3 faze Umin=300-400V / Umax=420-495V, 0.2s-15s, 5A/250V
Neto 9.278,21 RSD
Bruto 11.133,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Ne
Može se pojaviti trofazni podnapon
Da
Može se pojavitimonofazni prenapon
Ne
Može se pojaviti trofazni prenapon
Da
1. oblast merenja napona
300 - 495 V
TFKV-14
Zaštitni relej,za monitoring podnapona i prenapona za 3 faze Umin=300-400V / Umax=430-480V, 0.2s-15s, 5A/250V
Neto 10.580,42 RSD
Bruto 12.696,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Ne
Može se pojaviti trofazni podnapon
Da
Može se pojavitimonofazni prenapon
Ne
Može se pojaviti trofazni prenapon
Da
1. oblast merenja napona
300 - 480 V