Stez.za racvanje sa glavnog strujnog kola

FLE-16 Stez.za račvanje sa glavnog struj. kola,mont.na šinu,siva 2×16mm2 / 2×16mm2, 400VAC, 76A 339,77 RSD 407,72 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-16K Stez.za račvanje sa glavnog struj. kola,mont.na šinu,plava 2×16mm2 / 2×16mm2, 400VAC, 76A 339,77 RSD 407,72 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-16ZS Stez.za račvanje sa glavnog struj.kola,mont.na šinu,žut/zel. 2×16mm2 / 2×16mm2, 400VAC, 76A 339,77 RSD 407,72 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-25 Stez.za račvanje sa glavnog struj. kola,mont.na šinu,siva 2×25mm2 / 2×25mm2, 400VAC, 101A 360,16 RSD 432,19 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-25K Stez.za račvanje sa glavnog struj. kola,mont.na šinu,plava 2×25mm2 / 2×25mm2, 400VAC, 101A 337,24 RSD 404,69 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-25ZS Stez.za račvanje sa glavnog struj.kola,mont.na šinu,žut/zel. 2×25mm2 / 2×25mm2, 400VAC, 101A 337,24 RSD 404,69 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-35/25 Stez.za račvanje sa glavnog struj. kola,mont.na šinu,siva 1×35+1×25mm2/1×35+1×25mm2, 400VAC, 125A 613,78 RSD 736,54 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-35/25K Stez.za račvanje sa glavnog struj. kola,mont.na šinu,plava 1×35+1×25mm2/1×35+1×25mm2, 400VAC, 125A 613,78 RSD 736,54 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FLE-35/25ZS Stez.za račvanje sa glavnog struj.kola,mont.na šinu,žut/zel. 1×35+1×25mm2/1×35+1×25mm2, 400VAC, 125A 613,78 RSD 736,54 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2