Neizolovana završna čaura

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

E01NR6 Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 0,5mm2, L=6mm 1,29 RSD 1,55 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
0.50 mm2
Tip
neizolovane
E01NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 0,5mm2, L=8mm 1,10 RSD 1,32 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
0.50 mm2
Tip
neizolovane
E02NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 0,75mm2, L=8mm 1,12 RSD 1,34 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
0.75 mm2
Tip
neizolovane
E03NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 1mm2, L=8mm 1,12 RSD 1,34 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
1 mm2
Tip
neizolovane
E04NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 1,5mm2, L=8mm 1,29 RSD 1,55 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
1.50 mm2
Tip
neizolovane
E05NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 2,5mm2, L=8mm 1,33 RSD 1,60 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
2.50 mm2
Tip
neizolovane
E06NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 4mm2, L=9mm 2,24 RSD 2,69 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
4 mm2
Tip
neizolovane
E07NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 6mm2, L=12mm 2,76 RSD 3,31 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
6 mm2
Tip
neizolovane
E08NR Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 10mm2, L=12mm 3,22 RSD 3,86 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
Tip
neizolovane
E01N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 0,5mm2, L=10mm 1,10 RSD 1,32 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
0.50 mm2
Tip
neizolovane
E02N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 0,75mm2, L=10mm 1,12 RSD 1,34 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
0.75 mm2
Tip
neizolovane
E03N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 1mm2, L=10mm 1,12 RSD 1,34 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
1 mm2
Tip
neizolovane
E04N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 1,5mm2, L=10mm 1,36 RSD 1,63 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
1.50 mm2
Tip
neizolovane
E05N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 2,5mm2, L=10mm 1,48 RSD 1,78 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
2.50 mm2
Tip
neizolovane
E06N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 4mm2, L=12mm 2,18 RSD 2,62 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
4 mm2
Tip
neizolovane
E07N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 6mm2, L=15mm 3,09 RSD 3,71 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
6 mm2
Tip
neizolovane
E08N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 10mm2, L=15mm 4,22 RSD 5,06 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
Tip
neizolovane
E09N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 16mm2, L=15mm 6,95 RSD 8,34 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
Tip
neizolovane
E10N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 25mm2, L=16mm 11,35 RSD 13,62 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
25 mm2
Tip
neizolovane
E11N Neizolovana završna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 35mm2, L=16mm 13,36 RSD 16,03 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
35 mm2
Tip
neizolovane