Kako kupovati?

Poštovani Korisniče!

Korišćenje naše Web robne kuće je veoma jednostavno. Pored aktuelnih informacija, za pretraživanje ili biranje naših proizvoda je potreban samo jedan računar sa internet vezom i pretraživač web naslova.
Kao naš novi kupac možete videti u našoj Web robnoj kući neto potrošačke cene.

Zavisno od količine i zadnje cifre kupovine će se formirati zadnji iznos. Ukoliko raspolažete sa podešenim povlasticama kod Tracon d.o.o. i registrovni ste u našoj Web robnoj kući, onda pored potrošačke cene sistem će objaviti neto cene na osnovu spomenutih Vaših povlastica.

REGISTRACIJA

Prvi koraci

Prilikom prve Vaše kupovine u našoj web robnoj kući, treba da se registrujete. Za to nemate drugog zadatka, nego klikom na meni tačku "Registracija" trebate zadati Vaše ime (naslov) i lozinku; zatim za obavljanje narudžbe Vaše lične podatke: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona i adresu isporuke robe.

Registracija će biti aktivna nakon povratnog potrvđivanja iz Tracon d.o.o. u jednom e-mail-u. U vlasništvu aktivne registracije možete poslati Vaše narudžbe u 24 sata dana. Naše Kolege će u moguće najkraćem vremenu Vas obavestiti u e-mail-u o isporuci.

Nakon uspešne registracije imate pravo naručivati u našoj robnoj kući.

Ako ste naš kupac ponovo, onda se najavite sa već zadatom Vašom e-mail adresom i lozinkom. Ukoliko ste zaboravili vašu lozinku, možete tražiti/zadati novu klikom na opciju "Zaboravio sam lozinku"

Izmena podataka

Zadate podatke prilikom registracije nakon bilo koje prijave možete izmeniti upotrebom meni tačke "Pregled fioke"

Ukoliko želite redovno dobijati bilten o novostima ili novim pojavama, onda u istoj meni tački se možete zapisati.

Bilten dobiju samo zapisani članovi!

Listanje narudžbi

Ukoliko ste registrovan korisnik naše web robne kuće, onda sa Vašim zadatim podacima prilikom registracije se najavite na meni tačku „Svoje narudžbe”, gde možete detaljno pregledati Vaše ranije narudžbe, naše proizvode možete ponovo naručiti, možete pratiti stanje postojećih narudžbi. Tako se odmah vidi i početak isporučivanja.

Na osnovu rednog broja Vaše narudžbe kod naše klijentske službe i telefonski se možete informisati o statusu proizvoda.

Kako kupovati?

1. Izaberite proizvod/proizvode za naručivanje:

Iz menija: KATALOG PROIZVODA:

Proizvodi se mogu razbirati grupisano u kategorije u meniju sa leve strane. Otvaranjem pojedinih kategorija se pojavljivaju podkategorije.

Na sredini, na većoj površini ekrana se uvek vide proizvodi izabrane kategorije. Nakon izbora jednog konkretnog proizvoda sem naziva se nalaze i drugi podaci za njegovu tačnu identifikaciju.

Uz svaki naš proizvod je prikazana i slika.

Pomoću meni tačke „Pretraživanje” :

Ukoliko imate tačan broj artikla željene robe ili imate neke njene karaktere, onda upisanjem u polje Pretraživanje imate mogućnost brzo pronaći taj artikal.

Postoji mogućnost i detaljnog pretraživanja, u kojem se može dalje filtrirati broj tačnih pogodaka.

Ako ima više artikala po uslovima Vašeg pretraživanja, onda se ti pojavljuju jedan ispod drugog – ili prilikom puno pogodaka, izlistani su za redom na više stranica.

Pomoću menija „Sastavljanje nove narudžbe” :

Ukoliko imate tačan broj artikla konkretne robe ili imate neke njene karaktere, onda postoji mogućnost nakon prijave proslediti narudžbu po listi (spisku) (to je najbrži način naručivanja)

2. Pritiskom na dugme "U korpu" postavite robu u virtuelnu korpu. Sistem na osnovu svakog klika automatski postavlja jedinično pakovanje izabrane robe u Vašu korpu, koje možete slobodno izmeniti u polje „količina” (celim brojem jediničnog pakovanja).

3. Ako ste završili izbor artikala i želite naručiti proizvode u korpi, onda kliknite na dugme "Kod kase" .

4. Ako ste Vi nov kupac, i nist još registrovani, onda ispunite registracioni list "Za privatna lica ili Za preduzeća" !

5. Zadajte Vaše podatke za isporuku, u ovom koraku možete birati adresu, da li tražite isporuku na adresu zadatu prilikom registracije, ili na neku drugu adresu.

6. Izaberite način isporuke.

7. Izaberite način plaćanja.

8. Proverite zadate podatke, izabrane artikle, iznos plaćanja, i ukoliko ste uvereni da je sve ispravno, kliknite na dugme "Okončanje" !

9. O narudžbi ćete dobiti jedan e-mail kao povratnu potvrdu, u kojoj su navedeni naručeni artikli. O prijemu narudžbe i o polasku isporuke kasnije ćete dobiti informaciju takođe u e-mail-u.

Ukoliko ste naručili robu, koja se nalazi na našem lageru, onda u roku od 48 sati isporučujemo, a u slučaju nestašice te robe na našem lageru, onda naša Klijenstka služba će Vas potražiti u vezi roka isporuke narudžbe.

Pozivamo Vašu pažnju, da u našoj Web robnoj kući mog naručivati samo registrovani kupci,  zadate podatke prilikom registracije tretiramo poverljivo prema zadatim uslovima baratanja sa podacima klijenata.

Prosleđivanjem narudžbe i njenom povratnom potvrđivanjem se sklapa ugovor između Tracon  D.o.o. kao Prodavac i naručioca kao Kupac. Jezik naručivanja i povratne potvrde je srpski.

Zbog eventualno nastalih tehničkih grešaka u toku kupovine Tracon D.o.o. ne prihvata odgovornost!

Nadamo se, da ćete koristiti našu robnu kuću na Vaše puno zadovoljstvo. Vaše primedbe molimo javite na kontakte naznačene u meni tačci „Kontakt” !

Želi Vam dobru kupovinu Tracon D.o.o.