Ravna spojna kompleta sa smolom ispune

UNUTRAŠNI PREČNIK PRE ZGRČAVANJA (mm)

UNUTRAŠNI PREČNIK POSLE SLOBODNOG ZGRČAVANJA (mm)

KET-1,5-10 Ravna spojnica za kablove sa smolom za ispunu 4×1,5-4×10mm2 1.360,42 RSD 1.632,50 RSD
Pod obradom
Boja
crna
Unutrašni prečnik pre zgrčavanja
26 mm
Unutrašni prečnik posle slobodnog zgrčavanja
8 mm
Probojni napon
20 kV/mm
KET-6-25 Ravna spojnica za kablove sa smolom za ispunu 4×6-4×35mm2 2.193,18 RSD 2.631,82 RSD
4 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Boja
crna
Unutrašni prečnik pre zgrčavanja
34 mm
Unutrašni prečnik posle slobodnog zgrčavanja
16 mm
Probojni napon
20 kV/mm
KET-16-50 Ravna spojnica za kablove sa smolom za ispunu 4×25-4×70mm2 2.975,10 RSD 3.570,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Boja
crna
Unutrašni prečnik pre zgrčavanja
43 mm
Unutrašni prečnik posle slobodnog zgrčavanja
21 mm
Probojni napon
20 kV/mm
KET-50-95 Ravna spojnica za kablove sa smolom za ispunu 4×50-4×120mm2 4.659,72 RSD 5.591,66 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Boja
crna
Unutrašni prečnik pre zgrčavanja
48 mm
Unutrašni prečnik posle slobodnog zgrčavanja
26 mm
Probojni napon
20 kV/mm
KET-70-150 Ravna spojnica za kablove sa smolom za ispunu 4×70-4×150mm2 10.934,12 RSD 13.120,94 RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Boja
crna
Unutrašni prečnik pre zgrčavanja
63 mm
Unutrašni prečnik posle slobodnog zgrčavanja
35 mm
Probojni napon
20 kV/mm
KET-150-300 Ravna spojnica za kablove sa smolom za ispunu 4×150-4×300mm2 23.457,48 RSD 28.148,98 RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Boja
crna
Unutrašni prečnik pre zgrčavanja
81 mm
Unutrašni prečnik posle slobodnog zgrčavanja
47 mm
Probojni napon
20 kV/mm