Oznaka vodova

J020
Oznaka vodova (broj 0) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J021
Oznaka vodova (broj 1) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J022
Oznaka vodova (broj 2) 0,2-1,5mm2
Neto 4,56 RSD
Bruto 5,47 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J023
Oznaka vodova (broj 3) 0,2-1,5mm2
Neto 4,56 RSD
Bruto 5,47 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J024
Oznaka vodova (broj 4) 0,2-1,5mm2
Neto 4,56 RSD
Bruto 5,47 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J025
Oznaka vodova (broj 5) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J026
Oznaka vodova (broj 6) 0,2-1,5mm2
Neto 4,56 RSD
Bruto 5,47 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J027
Oznaka vodova (broj 7) 0,2-1,5mm2
Neto 4,56 RSD
Bruto 5,47 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J028
Oznaka vodova (broj 8) 0,2-1,5mm2
Neto 4,56 RSD
Bruto 5,47 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J029
Oznaka vodova (broj 9) 0,2-1,5mm2
Neto 4,56 RSD
Bruto 5,47 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J02-
Oznaka vodova (ozn. -) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Simboli
J02+
Oznaka vodova (ozn. +) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Simboli
J02GND
Oznaka vodova (ozn. ? ) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Simboli
J02X
Oznaka vodova (X) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Slova
J02Y
Oznaka vodova (Y) 0,2-1,5mm2
Neto 4,38 RSD
Bruto 5,26 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Slova
J150
Oznaka vodova (broj 0) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J151
Oznaka vodova (broj 1) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J152
Oznaka vodova (broj 2) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J153
Oznaka vodova (broj 3) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J154
Oznaka vodova (broj 4) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J155
Oznaka vodova (broj 5) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J156
Oznaka vodova (broj 6) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J157
Oznaka vodova (broj 7) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J158
Oznaka vodova (broj 8) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J159
Oznaka vodova (broj 9) 1,5-4mm2
Neto 4,70 RSD
Bruto 5,64 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J154P
Oznaka vodova (broj 4), patentna 1,5-4mm2
Neto 6,98 RSD
Bruto 8,38 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J155P
Oznaka vodova (broj 5), patentna 1,5-4mm2
Neto 6,98 RSD
Bruto 8,38 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J156P
Oznaka vodova (broj 6), patentna 1,5-4mm2
Neto 6,98 RSD
Bruto 8,38 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J157P
Oznaka vodova (broj 7), patentna 1,5-4mm2
Neto 6,98 RSD
Bruto 8,38 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J158P
Oznaka vodova (broj 8), patentna 1,5-4mm2
Neto 6,98 RSD
Bruto 8,38 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
JSET
Garnitura oznaka vodova (10 50 kom,..0-..9) 1,5-4mm2
Neto 3.676,62 RSD
Bruto 4.411,94 RSD
63 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Ostalo
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Ostalo
J40
Oznaka vodova (broj 0) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J41
Oznaka vodova (broj 1) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J42
Oznaka vodova (broj 2) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J43
Oznaka vodova (broj 3) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J44
Oznaka vodova (broj 4) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J45
Oznaka vodova (broj 5) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J46
Oznaka vodova (broj 6) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J47
Oznaka vodova (broj 7) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J48
Oznaka vodova (broj 8) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J49
Oznaka vodova (broj 9) 4-10mm2
Neto 5,62 RSD
Bruto 6,74 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J40P
Oznaka vodova (broj 0), patentna 4-10mm2
Neto 11,18 RSD
Bruto 13,42 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J43P
Oznaka vodova (broj 3), patentna 4-10mm2
Neto 11,74 RSD
Bruto 14,09 RSD
100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J44P
Oznaka vodova (broj 4), patentna 4-10mm2
Neto 11,74 RSD
Bruto 14,09 RSD
100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J47P
Oznaka vodova (broj 7), patentna 4-10mm2
Neto 11,74 RSD
Bruto 14,09 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J48P
Oznaka vodova (broj 8), patentna 4-10mm2
Neto 11,74 RSD
Bruto 14,09 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J49P
Oznaka vodova (broj 9), patentna 4-10mm2
Neto 11,74 RSD
Bruto 14,09 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J103
Oznaka vodova (broj 3) 10-25mm2
Neto 6,86 RSD
Bruto 8,23 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J104
Oznaka vodova (broj 4) 10-25mm2
Neto 6,86 RSD
Bruto 8,23 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)
J105
Oznaka vodova (broj 5) 10-25mm2
Neto 6,86 RSD
Bruto 8,23 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Valjkasti oblik
Materijal
Plastika
Boja
Žut/crn
Natpis
Broj(evi)