Vijčana stopica
WCJB-16-25-2
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 16-25mm2, M8, 4x(M5x20)
Neto378,58  RSD
Bruto454,30  RSD
495 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJB-25-35
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 25-35mm2, M8, 4x(M5x22)
Neto513,88  RSD
Bruto616,66  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
10 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJB-50-70
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 50-70mm2, M10, 4x(M6x24)
Neto768,60  RSD
Bruto922,32  RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
10 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJB-70-95
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 70-95mm2, M10, 4x(M6x30)
Neto1.109,25  RSD
Bruto1.331,10  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
10 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJB-95-120
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 95-120mm2, M12, 4x(M8x35)
Neto1.352,52  RSD
Bruto1.623,02  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
12 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJB-120-150
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 120-150mm2, M14, 4x(M8x35)
Neto1.144,54  RSD
Bruto1.373,45  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
12 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJB-150-185
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 150-185mm2, M12, 4x(M8x35)
Neto1.346,52  RSD
Bruto1.615,82  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
12 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJB-185-240
Vijčana stopica, savijene od bak. ploča, sa 4 vijkom 185-240mm2, M12, 4x(M8x35)
Neto1.827,99  RSD
Bruto2.193,59  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
12 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJC-16
Vijčana stopica od bakarnog liva, sa 2 vijkom 16mm2, M8, 2x(M5x20)
Neto348,75  RSD
Bruto418,50  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJC-25-35
Vijčana stopica od bakarnog liva, sa 2 vijkom 25-35mm2, M10, 2x(M5x23)
Neto711,30  RSD
Bruto853,56  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
10 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJC-50-70
Vijčana stopica od bakarnog liva, sa 4 vijkom 50-70mm2, M10, 4x(M6x24)
Neto959,93  RSD
Bruto1.151,92  RSD
19 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
10 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJC-70-95
Vijčana stopica od bakarnog liva, sa 4 vijkom 70-95mm2, M12, 4x(M6x29)
Neto901,58  RSD
Bruto1.081,90  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
12 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJC-120-150
Vijčana stopica od bakarnog liva, sa 4 vijkom 120-150mm2, M14, 4x(M8x40)
Neto1.624,23  RSD
Bruto1.949,08  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
14 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJC-185-240
Vijčana stopica od bakarnog liva, sa 4 vijkom 185-240mm2, M18, 4x(M8x40)
Neto2.559,74  RSD
Bruto3.071,69  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
18 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da
WCJC-300
Vijčana stopica od bakarnog liva, sa 4 vijkom 300mm2, M20, 4x(M10x48)
Neto3.824,04  RSD
Bruto4.588,85  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dimenzija metričkog navoja
21 
Izolacija
Bez
Boja izolacije
Ostalo
Oblik čaure
Kratak
Pogodan za kablove pune žile
Da