Baza pojmova / prilog

Oznaćavanje i sistem klasifikacije stepena zaštite IP
Označavanje kategorije primene niskonaponskih prekidača - i upravljačkih uređaja
Standardni preseci bakarnih provodnika punog (kružnog) preseka i ispitne struje prema ieC 60947-7-1
granice delovanja prekostrujnih relea sa vremenskim zakašnjavanjem u slučaju napajanja svih polova
Stepen zagađenosti
Stezni momenti vijčanih stezaljki za kontrolu mehaničke čvrstoće
Osobine sagorevanja plastićnih materijala
Tipovi razvodnih električnih instalacija niskog napona
Obeležavanje kablova
Korisne informacije o prenaponskoj zaštiti
Primeri priključivanja koordinirano primenjenih odvodnika prenapona u pojedinim instalacijama
Kombinacije upuštača elektromotora
Označavanja
O standardima
Spisak kodova
Certificate

  DODATAK (250 kB)