Kombinovana zaštitna sklopka

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

MAKSIMALNA STRUJA ODVOĐENJA (kA)