Automatski osigurač tipa EVOZ (6 kA)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

EVOZ1B1
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 1A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Nazivna struja
1 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
EVOZ1B2
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 2A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
u porudžbini: 20.03.2022.
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
Karakteristika
B
Nazivna struja
2 A
EVOZ1B4
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 4A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Nazivna struja
4 A
EVOZ1B6
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 6A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
Nazivna struja
6 A
EVOZ1B10
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 10A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
409 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
EVOZ1B13
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 13A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
13 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
Karakteristika
B
EVOZ1B16
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 16A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
194 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B20
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 20A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B25
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 25A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Nazivna struja
25 A
EVOZ1B32
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 32A, B, 1P, 6kA
Neto 244,43 RSD
Bruto 293,32 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Nazivna struja
32 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ1B40
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 40A, B, 1P, 6kA
Neto 262,41 RSD
Bruto 314,89 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B50
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 50A, B, 1P, 6kA
Neto 262,41 RSD
Bruto 314,89 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B63
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 63A, B, 1P, 6kA
Neto 262,41 RSD
Bruto 314,89 RSD
u porudžbini: 20.03.2022.
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
Karakteristika
B
EVOZ2B1
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 1A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
1 A
Broj polova
2P
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ2B2
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 2A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
2 A
EVOZ2B4
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 4A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
4 A
Broj polova
2P
EVOZ2B6
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 6A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
B
EVOZ2B10
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 10A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
EVOZ2B13
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 13A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Pod obradom
Nazivna struja
13 A
Broj polova
2P
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ2B16
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 16A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
EVOZ2B20
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 20A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ2B25
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 25A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
EVOZ2B32
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 32A, B, 2P, 6kA
Neto 488,86 RSD
Bruto 586,63 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
EVOZ2B40
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 40A, B, 2P, 6kA
Neto 524,81 RSD
Bruto 629,77 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ2B50
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 50A, B, 2P, 6kA
Neto 524,81 RSD
Bruto 629,77 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Nazivna struja
50 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ2B63
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 63A, B, 2P, 6kA
Neto 524,81 RSD
Bruto 629,77 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ3B1
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 1A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Nazivna struja
1 A
EVOZ3B2
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 2A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Nazivna struja
2 A
Broj polova
3P
EVOZ3B4
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 4A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
4 A
Broj polova
3P
Karakteristika
B
EVOZ3B6
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 6A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
Nema u magacinu
Broj polova
3P
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ3B10
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 10A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
u porudžbini: 10.02.2022.
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Nazivna struja
10 A
EVOZ3B13
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 13A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Nazivna struja
13 A
EVOZ3B16
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 16A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
u porudžbini: 02.02.2022.
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Nazivna struja
16 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ3B20
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 20A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
u porudžbini: 02.02.2022.
Karakteristika
B
Nazivna struja
20 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
3P
EVOZ3B25
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 25A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
3P
EVOZ3B32
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 32A, B, 3P, 6kA
Neto 733,30 RSD
Bruto 879,96 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P
Nazivna struja
32 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
EVOZ3B40
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 40A, B, 3P, 6kA
Neto 787,22 RSD
Bruto 944,66 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
40 A
EVOZ3B50
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 50A, B, 3P, 6kA
Neto 787,22 RSD
Bruto 944,66 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
3P
EVOZ3B63
Automatski osigurač, 3-polna,"B" 63A, B, 3P, 6kA
Neto 787,22 RSD
Bruto 944,66 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
3P
Karakteristika
B
Nazivna struja
63 A
EVOZ4B1
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 1A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ4B2
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 2A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Broj polova
4P
Nazivna struja
2 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ4B4
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 4A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
4P
EVOZ4B6
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 6A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
4P
Nazivna struja
6 A
EVOZ4B10
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 10A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
4P
EVOZ4B13
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 13A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
4P
Nazivna struja
13 A
EVOZ4B16
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 16A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
16 A
EVOZ4B20
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 20A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Nazivna struja
20 A
Broj polova
4P
EVOZ4B25
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 25A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
25 A
EVOZ4B32
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 32A, B, 4P, 6kA
Neto 977,73 RSD
Bruto 1.173,28 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ4B40
Automatski osigurač, 4-polna,"B" 40A, B, 4P, 6kA
Neto 1.049,62 RSD
Bruto 1.259,54 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B