Automatski osigurač tipa EVOZ (6 kA)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

EVOZ1B1
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 1A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Nazivna struja
1 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
EVOZ1B2
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 2A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
39 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
Karakteristika
B
Nazivna struja
2 A
EVOZ1B4
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 4A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Nazivna struja
4 A
EVOZ1B6
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 6A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
u porudžbini: 28.09.2020.
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
Nazivna struja
6 A
EVOZ1B10
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 10A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
196 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
EVOZ1B13
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 13A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
u porudžbini: 30.10.2020.
Nazivna struja
13 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
1P
Karakteristika
B
EVOZ1B16
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 16A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
u porudžbini: 28.09.2020.
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B20
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 20A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B25
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 25A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
38 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Nazivna struja
25 A
EVOZ1B32
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 32A, B, 1P, 6kA
Neto 218,24 RSD
Bruto 261,89 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Nazivna struja
32 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ1B40
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 40A, B, 1P, 6kA
Neto 234,29 RSD
Bruto 281,15 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B50
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 50A, B, 1P, 6kA
Neto 234,29 RSD
Bruto 281,15 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Broj polova
1P
EVOZ1B63
Automatski osigurač, 1-polna,"B" 63A, B, 1P, 6kA
Neto 234,29 RSD
Bruto 281,15 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
Karakteristika
B
EVOZ2B1
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 1A, B, 2P, 6kA
Neto 436,49 RSD
Bruto 523,79 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
1 A
Broj polova
2P
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ2B2
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 2A, B, 2P, 6kA
Neto 436,49 RSD
Bruto 523,79 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
2 A
EVOZ2B4
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 4A, B, 2P, 6kA
Neto 436,49 RSD
Bruto 523,79 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
4 A
Broj polova
2P
EVOZ2B6
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 6A, B, 2P, 6kA
Neto 436,49 RSD
Bruto 523,79 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
B
EVOZ2B10
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 10A, B, 2P, 6kA
Neto 436,49 RSD
Bruto 523,79 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
EVOZ2B13
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 13A, B, 2P, 6kA
Neto 436,49 RSD
Bruto 523,79 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
13 A
Broj polova
2P
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOZ2B16
Automatski osigurač, 2-polna,"B" 16A, B, 2P, 6kA
Neto 436,49 RSD
Bruto 523,79 RSD
u porudžbini: 28.09.2020.
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P