MKM kompaktni prekidač (MKM tip)
MKM1-15
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 15A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
15  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-20
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 20A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
20  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-25
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 25A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
25  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-30
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 30A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
30  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-40
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 40A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
u porudžbini: 20.5.24.
Nazivna trajna struja Iu
40  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-50
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 50A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Nema u magacinu
Nazivna trajna struja Iu
50  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-60
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 60A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
60  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-75
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 75A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
75  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-80
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 80A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
80  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM1-100
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 100A, 20kA
Neto3.982,73  RSD
Bruto4.779,28  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
100  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
20  kA
MKM2-125
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 125A, 15kA
Neto9.519,88  RSD
Bruto11.423,86  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
125  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM2-160
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 160A, 15kA
Neto9.519,88  RSD
Bruto11.423,86  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
160  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM2-225
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 225A, 15kA
Neto9.519,88  RSD
Bruto11.423,86  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
225  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM2-250
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 250A, 15kA
Neto9.519,88  RSD
Bruto11.423,86  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna trajna struja Iu
250  A
Nazivni napon
380  -420  V
Nazivna granična prekidna moć kratkog spoja Icu 400 V, 50 Hz
15  kA
MKM-AX100
Pomoćni kontakt za MKM1 kompaktni prekidači
Neto1.578,85  RSD
Bruto1.894,62  RSD
Nema u magacinu
Broj preklopnih kontakata
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
MKM-AX250
Pomoćni kontakt za MKM2 kompaktni prekidači
Neto1.578,85  RSD
Bruto1.894,62  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj preklopnih kontakata
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
MKM-AL100
Signalni kontakt za MKM1 kompaktni prekidači
Neto1.578,85  RSD
Bruto1.894,62  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj preklopnih kontakata
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
MKM-AL250
Signalni kontakt za MKM2 kompaktni prekidači
Neto1.578,85  RSD
Bruto1.894,62  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj preklopnih kontakata
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
MKM-AXAL100
Signalni/pomoćni kontakt za MKM1 kompaktni prekidači
Neto3.157,69  RSD
Bruto3.789,23  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj preklopnih kontakata
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
MKM-AXAL250
Signalni/pomoćni kontakt za MKM2 kompaktni prekidači
Neto3.157,69  RSD
Bruto3.789,23  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj preklopnih kontakata
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
MKM-SHT1-230
Okidači radna struja za MKM1 kompaktni prekidači 230V, 50Hz
Neto3.157,69  RSD
Bruto3.789,23  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni komandni napon Us AC 50 Hz
207  -253  V
Tip aktivacionog napona
AC
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
MKM-SHT2-230
Okidači radna struja za MKM2 kompaktni prekidači 230V, 50Hz
Neto3.157,69  RSD
Bruto3.789,23  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni komandni napon Us AC 50 Hz
207  -253  V
Tip aktivacionog napona
AC
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)