Stezaljka za račvanje sa glavnog kola, FLECU
FLECU-25-16-2
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,sivi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 342,01 RSD
Bruto 410,41 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-25-16-3
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,sivi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 507,44 RSD
Bruto 608,93 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-25-16-4
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,sivi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 675,72 RSD
Bruto 810,86 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-25-2
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,sivi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 400,69 RSD
Bruto 480,83 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-2
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,sivi 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 565,35 RSD
Bruto 678,42 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-3
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,sivi 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 796,99 RSD
Bruto 956,39 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-35-25-4
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,sivi 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 1.031,49 RSD
Bruto 1.237,79 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-16-2F
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,crni 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 342,01 RSD
Bruto 410,41 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-25-16-3F
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,crni 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 507,44 RSD
Bruto 608,93 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-25-16-4F
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,crni 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 675,72 RSD
Bruto 810,86 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-25-2F
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,crni 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 400,69 RSD
Bruto 480,83 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-2F
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,crni 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 565,35 RSD
Bruto 678,42 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-3F
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,crni 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 796,99 RSD
Bruto 956,39 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-35-25-4F
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,crni 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 1.031,49 RSD
Bruto 1.237,79 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-16-2B
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,braon 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 342,01 RSD
Bruto 410,41 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-25-16-3B
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,braon 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 507,44 RSD
Bruto 608,93 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-25-16-4B
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,braon 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 675,72 RSD
Bruto 810,86 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-25-2B
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,braon 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 400,69 RSD
Bruto 480,83 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-2B
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,braon 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 565,35 RSD
Bruto 678,42 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-3B
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,braon 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 796,99 RSD
Bruto 956,39 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-35-25-4B
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,braon 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 1.031,49 RSD
Bruto 1.237,79 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-16-2K
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,plavi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 342,01 RSD
Bruto 410,41 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-25-16-3K
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,plavi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 507,44 RSD
Bruto 608,93 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-25-16-4K
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,plavi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 675,72 RSD
Bruto 810,86 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-25-2K
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,plavi 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 400,69 RSD
Bruto 480,83 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-2K
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,plavi 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 565,35 RSD
Bruto 678,42 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-4K
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,plavi 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 1.031,49 RSD
Bruto 1.237,79 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-16-2ZS
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,mont.na šinu,žut/zel. 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 342,01 RSD
Bruto 410,41 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-25-16-3ZS
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,mont.na šinu,žut/zel. 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 507,44 RSD
Bruto 608,93 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-25-16-4ZS
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,mont.na šinu,žut/zel. 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 675,72 RSD
Bruto 810,86 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-25-25-2ZS
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,mont.na šinu,žut/zel. 2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A
Neto 400,69 RSD
Bruto 480,83 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
101 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-2ZS
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,mont.na šinu,žut/zel. 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 565,35 RSD
Bruto 678,42 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
2
FLECU-35-25-3ZS
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,mont.na šinu,žut/zel. 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 796,99 RSD
Bruto 956,39 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4
FLECU-35-25-4ZS
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,mont.na šinu,žut/zel. 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 1.031,49 RSD
Bruto 1.237,79 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
6
FLECU-35-25-3K
Stezaljka za račvanje sa glavnog kola,montažom na šinu,plavi 6-35mm2, max. 1000VAC/DC, max.125A
Neto 796,99 RSD
Bruto 956,39 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Način priključenja
Vijčano ućvršćenje
Metoda montaže
Din šina/vijčana
Broj ulaza
2
Broj izlaza
4