Dopunski modul EVO
EVOZ-AUX11
Pomoćni kontakt za automatskiosigurač tipa EVOZ 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 587,67 RSD
Bruto 705,20 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Pomoćni kontakt
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj preklopnih kontakata
1
EVOH-AUX11
Pomoćni kontakt za automatskiosigurač tipa EVOH 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 587,67 RSD
Bruto 705,20 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Pomoćni kontakt
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj preklopnih kontakata
1
EVOTDA-AUX11
Pomoćni kontakt za automatskiosigurač tipa EVOTDA 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 587,67 RSD
Bruto 705,20 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Pomoćni kontakt
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj preklopnih kontakata
1
EVOZ-AL
Kontakt signala greške za EVOZ 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 587,67 RSD
Bruto 705,20 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Signalni/indikacioni kontakt
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj preklopnih kontakata
1
EVOH-AL
Kontakt signala greške za EVOH 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 587,67 RSD
Bruto 705,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Signalni/indikacioni kontakt
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj preklopnih kontakata
1
EVOTDA-AL
Kontakt signala greške za EVOTDA 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 587,67 RSD
Bruto 705,20 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Signalni/indikacioni kontakt
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj preklopnih kontakata
1
EVOZ-SR
Okidač pogonske struje za EVOZ Us=110-415V AC; W=18mm
Neto 979,45 RSD
Bruto 1.175,34 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Daljinski okidač
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOZ-OVR
Prenaponski okidač za EVOZ Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC
Neto 979,45 RSD
Bruto 1.175,34 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Podnaponski okidni namot
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOZ-UVR
Podnaponski okidač za EVOZ Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC
Neto 979,45 RSD
Bruto 1.175,34 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Podnaponski okidni namot
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOZ-UOVR
Pre-/podnaponski okidač za EVOZ Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC
Neto 1.183,64 RSD
Bruto 1.420,37 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Podnaponski okidni namot
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOH-SR
Okidač pogonske struje za EVOH Us=110-415V AC; W=18mm
Neto 979,45 RSD
Bruto 1.175,34 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Daljinski okidač
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOH-UOVR
Pre-/podnaponski okidač za EVOH Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC
Neto 1.183,64 RSD
Bruto 1.420,37 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Podnaponski okidni namot
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-SR
Okidač pogonske struje za EVOTDA Us=110-415V AC; W=18mm
Neto 979,45 RSD
Bruto 1.175,34 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Daljinski okidač
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-OVR
Prenaponski okidač za EVOTDA Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC
Neto 979,45 RSD
Bruto 1.175,34 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Podnaponski okidni namot
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-UVR
Podnaponski okidač za EVOTDA Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC
Neto 979,45 RSD
Bruto 1.175,34 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Podnaponski okidni namot
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-UOVR
Pre-/podnaponski okidač za EVOTDA Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC
Neto 1.183,64 RSD
Bruto 1.420,37 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Montaža uređaja
Automaski prekidač/osigurač
Dopunski aparat
Podnaponski okidni namot
Fabrički nadgrađen
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1