Izmenični prekidač za nizanje
SVK1-16
Izborna sklopka za nizanje 1P, 16A
Neto787,55  RSD
Bruto945,06  RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
SVK1-32
Izborna sklopka za nizanje 1P, 32A
Neto787,55  RSD
Bruto945,06  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
SVK1-63
Izborna sklopka za nizanje 1P, 63A
Neto787,55  RSD
Bruto945,06  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
SVK2-16
Izborna sklopka za nizanje 2P, 16A
Neto1.575,14  RSD
Bruto1.890,17  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
SVK2-32
Izborna sklopka za nizanje 2P, 32A
Neto1.575,14  RSD
Bruto1.890,17  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
SVK2-63
Izborna sklopka za nizanje 2P, 63A
Neto1.575,14  RSD
Bruto1.890,17  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
SVK3-16
Izborna sklopka za nizanje 3P, 16A
Neto2.358,04  RSD
Bruto2.829,65  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
SVK3-32
Izborna sklopka za nizanje 3P, 32A
Neto2.358,04  RSD
Bruto2.829,65  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
SVK3-63
Izborna sklopka za nizanje 3P, 63A
Neto2.358,04  RSD
Bruto2.829,65  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
SVK4-16
Izborna sklopka za nizanje 4P, 16A
Neto3.150,28  RSD
Bruto3.780,34  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
SVK4-32
Izborna sklopka za nizanje 4P, 32A
Neto3.150,28  RSD
Bruto3.780,34  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
SVK4-63
Izborna sklopka za nizanje 4P, 63A
Neto3.150,28  RSD
Bruto3.780,34  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Broj preklopnih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V