Signalna lampa (montirana na metalnu ploču)
NYGBV61
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, bela 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto671,20  RSD
Bruto805,44  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Beo
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV61T
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, bela 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto1.624,35  RSD
Bruto1.949,22  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Beo
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV63Z
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, zelena 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto671,20  RSD
Bruto805,44  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV63ZT
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, zelena 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto1.624,35  RSD
Bruto1.949,22  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV65S
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, žuta 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto671,20  RSD
Bruto805,44  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV65ST
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, žuta 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto1.624,35  RSD
Bruto1.949,22  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV66K
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, plava 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto671,20  RSD
Bruto805,44  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Plav
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV66KT
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, plava 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto1.624,35  RSD
Bruto1.949,22  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Plav
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV73Z
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,zelena,sa otpornikom 3A/230V AC, IP42, NYGI130
Neto671,20  RSD
Bruto805,44  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV73ZT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,zelena,sa otp 3A/230V AC, IP44, NYGI130
Neto1.681,01  RSD
Bruto2.017,21  RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV74P
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,crvena,sa otpornikom 3A/230V AC, IP42, NYGI130
Neto671,20  RSD
Bruto805,44  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV74PT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,crvena,sa otp 3A/230V AC, IP44, NYGI130
Neto1.757,43  RSD
Bruto2.108,92  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV75S
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,žuta,sa otpornikom 3A/230V AC, IP42, NYGI130
Neto671,20  RSD
Bruto805,44  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV75ST
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,žuta,sa otp 3A/230V AC, IP44, NYGI130
Neto1.757,43  RSD
Bruto2.108,92  RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV43Z
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,zelena,sa transform. 3A/230V AC, IP42, NYGI6
Neto809,17  RSD
Bruto971,00  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV43ZT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,zelena,sa tr. 3A/230V AC, IP44, NYGI6
Neto1.974,63  RSD
Bruto2.369,56  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV44P
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,crvena,sa transform. 3A/230V AC, IP42, NYGI6
Neto809,17  RSD
Bruto971,00  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV44PT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,crvena,sa tr. 3A/230V AC, IP44, NYGI6
Neto1.974,63  RSD
Bruto2.369,56  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV45S
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,žuta,sa transform. 3A/230V AC, IP42, NYGI6
Neto809,17  RSD
Bruto971,00  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV45ST
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,žuta,sa tr. 3A/230V AC, IP44, NYGI6
Neto1.974,63  RSD
Bruto2.369,56  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYGBV53Z
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,zelena,sa transform. 3A/400V AC, IP42, NYGI6
Neto809,17  RSD
Bruto971,00  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV53ZT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,zelena,sa tr. 3A/400V AC, IP44, NYGI6
Neto2.073,36  RSD
Bruto2.488,03  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV55S
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,žuta,sa transform. 3A/400V AC, IP42, NYGI6
Neto809,17  RSD
Bruto971,00  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V
NYGBV55ST
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,žuta,sa tr. 3A/400V AC, IP44, NYGI6
Neto2.073,36  RSD
Bruto2.488,03  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400  -400  V