Signalna lampa (montirana na metalnu ploču)
NYGBV61
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, bela 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto 671,20 RSD
Bruto 805,44 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Beo
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV61T
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, bela 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto 1.624,35 RSD
Bruto 1.949,22 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Beo
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV63Z
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, zelena 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto 671,20 RSD
Bruto 805,44 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV63ZT
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, zelena 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto 1.624,35 RSD
Bruto 1.949,22 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV65S
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, žuta 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto 671,20 RSD
Bruto 805,44 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV65ST
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, žuta 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto 1.624,35 RSD
Bruto 1.949,22 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV66K
Signalna lampa,montirane na metalnu ploču, plava 3A/400V AC, IP42, NYGI230
Neto 671,20 RSD
Bruto 805,44 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Plav
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV66KT
Signalna lampa u kućište,montirane na metalnu ploču, plava 3A/400V AC, IP44, NYGI230
Neto 1.624,35 RSD
Bruto 1.949,22 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Plav
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV73Z
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,zelena,sa otpornikom 3A/230V AC, IP42, NYGI130
Neto 671,20 RSD
Bruto 805,44 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV73ZT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,zelena,sa otp 3A/230V AC, IP44, NYGI130
Neto 1.681,01 RSD
Bruto 2.017,21 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV74P
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,crvena,sa otpornikom 3A/230V AC, IP42, NYGI130
Neto 671,20 RSD
Bruto 805,44 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV74PT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,crvena,sa otp 3A/230V AC, IP44, NYGI130
Neto 1.757,43 RSD
Bruto 2.108,92 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV75S
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,žuta,sa otpornikom 3A/230V AC, IP42, NYGI130
Neto 671,20 RSD
Bruto 805,44 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV75ST
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,žuta,sa otp 3A/230V AC, IP44, NYGI130
Neto 1.757,43 RSD
Bruto 2.108,92 RSD
Nema u magacinu
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV43Z
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,zelena,sa transform. 3A/230V AC, IP42, NYGI6
Neto 809,17 RSD
Bruto 971,00 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV43ZT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,zelena,sa tr. 3A/230V AC, IP44, NYGI6
Neto 1.974,63 RSD
Bruto 2.369,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV44P
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,crvena,sa transform. 3A/230V AC, IP42, NYGI6
Neto 809,17 RSD
Bruto 971,00 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV44PT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,crvena,sa tr. 3A/230V AC, IP44, NYGI6
Neto 1.974,63 RSD
Bruto 2.369,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV45S
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,žuta,sa transform. 3A/230V AC, IP42, NYGI6
Neto 809,17 RSD
Bruto 971,00 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV45ST
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,žuta,sa tr. 3A/230V AC, IP44, NYGI6
Neto 1.974,63 RSD
Bruto 2.369,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230 - 230 V
NYGBV53Z
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,zelena,sa transform. 3A/400V AC, IP42, NYGI6
Neto 809,17 RSD
Bruto 971,00 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV53ZT
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,zelena,sa tr. 3A/400V AC, IP44, NYGI6
Neto 2.073,36 RSD
Bruto 2.488,03 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV55S
Signalna lampa,mont.na metalnu ploču,žuta,sa transform. 3A/400V AC, IP42, NYGI6
Neto 809,17 RSD
Bruto 971,00 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V
NYGBV55ST
Signalna lampa u kućište,mont.na metalnu ploču,žuta,sa tr. 3A/400V AC, IP44, NYGI6
Neto 2.073,36 RSD
Bruto 2.488,03 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
1
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
BA15s
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
400 - 400 V