Nožasti osigurač, aM krivuljom
NTM00-2
Nožasti osigurač 500V AC, 2A, 00, 120kA, aM
Neto 439,24 RSD
Bruto 527,09 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
2 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-4
Nožasti osigurač 500V AC, 4A, 00, 120kA, aM
Neto 411,02 RSD
Bruto 493,22 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00, 120kA, aM
Neto 579,00 RSD
Bruto 694,80 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00, 120kA, aM
Neto 428,89 RSD
Bruto 514,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00, 120kA, aM
Neto 420,48 RSD
Bruto 504,58 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM00-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00, 120kA, aM
Neto 420,48 RSD
Bruto 504,58 RSD
Pod obradom
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 0, 120kA, aM
Neto 570,94 RSD
Bruto 685,13 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 0, 120kA, aM
Neto 511,37 RSD
Bruto 613,64 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 0, 120kA, aM
Neto 486,73 RSD
Bruto 584,08 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 0, 120kA, aM
Neto 531,22 RSD
Bruto 637,46 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM0-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 0, 120kA, aM
Neto 570,94 RSD
Bruto 685,13 RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM1-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 1, 120kA, aM
Neto 1.023,85 RSD
Bruto 1.228,62 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM1-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 1, 120kA, aM
Neto 1.023,85 RSD
Bruto 1.228,62 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM1-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 1, 120kA, aM
Neto 1.003,78 RSD
Bruto 1.204,54 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM1-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 1, 120kA, aM
Neto 1.003,78 RSD
Bruto 1.204,54 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM1-200
Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 1, 120kA, aM
Neto 1.003,78 RSD
Bruto 1.204,54 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM1-250
Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 1, 120kA, aM
Neto 1.003,78 RSD
Bruto 1.204,54 RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-200
Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-224
Nožasti osigurač 500V AC, 224A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
224 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-250
Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-300
Nožasti osigurač 500V AC, 300A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
300 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-315
Nožasti osigurač 500V AC, 315A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-355
Nožasti osigurač 500V AC, 355A, 2, 120kA, aM
Neto 1.644,27 RSD
Bruto 1.973,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM2-400
Nožasti osigurač 500V AC, 400A, 2, 120kA, aM
Neto 1.692,16 RSD
Bruto 2.030,59 RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM3-315
Nožasti osigurač 500V AC, 315A, 3, 120kA, aM
Neto 2.266,91 RSD
Bruto 2.720,29 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM3-355
Nožasti osigurač 500V AC, 355A, 3, 120kA, aM
Neto 2.266,91 RSD
Bruto 2.720,29 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM3-400
Nožasti osigurač 500V AC, 400A, 3, 120kA, aM
Neto 2.266,91 RSD
Bruto 2.720,29 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM3-425
Nožasti osigurač 500V AC, 425A, 3, 120kA, aM
Neto 2.266,91 RSD
Bruto 2.720,29 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
425 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM3-500
Nožasti osigurač 500V AC, 500A, 3, 120kA, aM
Neto 2.266,91 RSD
Bruto 2.720,29 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
500 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA
NTM3-630
Nožasti osigurač 500V AC, 630A, 3, 120kA, aM
Neto 2.090,84 RSD
Bruto 2.509,01 RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
630 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivna sklopna moć
120 kA