Nožasti osigurač, aM krivuljom

NAZIVNA STRUJA (A)

NTM00-2 Nožasti osigurač 500V AC, 2A, 00, 120kA, aM 374,53 RSD 449,44 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
2 A
Broj polova
1P
NTM00-4 Nožasti osigurač 500V AC, 4A, 00, 120kA, aM 350,45 RSD 420,54 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
4 A
Broj polova
1P
NTM00-6 Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00, 120kA, aM 493,68 RSD 592,42 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Broj polova
1P
NTM00-10 Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Broj polova
1P
NTM00-16 Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
NTM00-20 Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
NTM00-25 Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P
NTM00-32 Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P
NTM00-40 Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
1P
NTM00-50 Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Broj polova
1P
NTM00-63 Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
NTM00-80 Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
NTM00-100 Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
NTM00-125 Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
NTM00-160 Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00, 120kA, aM 365,69 RSD 438,83 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P
NTM0-6 Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 0, 120kA, aM 486,83 RSD 584,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Broj polova
1P
NTM0-10 Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 0, 120kA, aM 423,32 RSD 507,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Broj polova
1P
NTM0-16 Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 0, 120kA, aM 423,32 RSD 507,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
NTM0-20 Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 0, 120kA, aM 423,32 RSD 507,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
NTM0-25 Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 0, 120kA, aM 423,32 RSD 507,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P