Nožasti osigurač, aM krivuljom
NTM00-2
Nožasti osigurač Un=400V AC, 2A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto474,38  RSD
Bruto569,26  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
2  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-4
Nožasti osigurač Un=400V AC, 4A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto443,90  RSD
Bruto532,68  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-6
Nožasti osigurač Un=400V AC, 6A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto625,32  RSD
Bruto750,38  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-10
Nožasti osigurač Un=400V AC, 10A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-16
Nožasti osigurač Un=400V AC, 16A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-20
Nožasti osigurač Un=400V AC, 20A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-25
Nožasti osigurač Un=400V AC, 25A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-32
Nožasti osigurač Un=400V AC, 32A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-40
Nožasti osigurač Un=400V AC, 40A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-50
Nožasti osigurač Un=400V AC, 50A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
u porudžbini: 30.5.24.
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-63
Nožasti osigurač Un=400V AC, 63A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-80
Nožasti osigurač Un=400V AC, 80A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-100
Nožasti osigurač Un=400V AC, 100A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto463,20  RSD
Bruto555,84  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-125
Nožasti osigurač Un=400V AC, 125A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto454,12  RSD
Bruto544,94  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM00-160
Nožasti osigurač Un=400V AC, 160A, 00, 120kA/500VAC, aM
Neto454,12  RSD
Bruto544,94  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-6
Nožasti osigurač Un=400V AC, 6A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto616,62  RSD
Bruto739,94  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-10
Nožasti osigurač Un=400V AC, 10A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-16
Nožasti osigurač Un=400V AC, 16A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-20
Nožasti osigurač Un=400V AC, 20A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-25
Nožasti osigurač Un=400V AC, 25A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-32
Nožasti osigurač Un=400V AC, 32A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-40
Nožasti osigurač Un=400V AC, 40A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-50
Nožasti osigurač Un=400V AC, 50A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-63
Nožasti osigurač Un=400V AC, 63A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto552,28  RSD
Bruto662,74  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-80
Nožasti osigurač Un=400V AC, 80A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto525,67  RSD
Bruto630,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-100
Nožasti osigurač Un=400V AC, 100A, 0, 120kA/500VAC, aM
Neto573,72  RSD
Bruto688,46  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM0-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 0, 120kA, aM
Neto616,62  RSD
Bruto739,94  RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NHO
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM1-80
Nožasti osigurač Un=400V AC, 80A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto1.105,76  RSD
Bruto1.326,91  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM1-100
Nožasti osigurač Un=400V AC, 100A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto1.105,76  RSD
Bruto1.326,91  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM1-125
Nožasti osigurač Un=400V AC, 125A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto1.084,08  RSD
Bruto1.300,90  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM1-160
Nožasti osigurač Un=400V AC, 160A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto1.084,08  RSD
Bruto1.300,90  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM1-200
Nožasti osigurač Un=400V AC, 200A, 1, 120kA/500VAC, aM
Neto1.084,08  RSD
Bruto1.300,90  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM1-250
Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 1, 120kA, aM
Neto1.084,08  RSD
Bruto1.300,90  RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-125
Nožasti osigurač Un=400V AC, 125A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-160
Nožasti osigurač Un=400V AC, 160A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-200
Nožasti osigurač Un=400V AC, 200A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-224
Nožasti osigurač Un=400V AC, 224A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
224  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-250
Nožasti osigurač Un=400V AC, 250A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-300
Nožasti osigurač Un=400V AC, 300A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
300  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-315
Nožasti osigurač Un=400V AC, 315A, 2, 120kA/500VAC, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-355
Nožasti osigurač 500V AC, 355A, 2, 120kA, aM
Neto1.775,81  RSD
Bruto2.130,97  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM2-400
Nožasti osigurač 500V AC, 400A, 2, 120kA, aM
Neto1.827,53  RSD
Bruto2.193,04  RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH2
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM3-315
Nožasti osigurač Un=400V AC, 315A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto2.448,26  RSD
Bruto2.937,91  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
315  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM3-355
Nožasti osigurač Un=400V AC, 355A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto2.448,26  RSD
Bruto2.937,91  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
355  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM3-400
Nožasti osigurač Un=400V AC, 400A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto2.448,26  RSD
Bruto2.937,91  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
400  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM3-425
Nožasti osigurač Un=400V AC, 425A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto2.448,26  RSD
Bruto2.937,91  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
425  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM3-500
Nožasti osigurač Un=400V AC, 500A, 3, 120kA/500VAC, aM
Neto2.448,26  RSD
Bruto2.937,91  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
500  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA
NTM3-630
Nožasti osigurač 500V AC, 630A, 3, 120kA, aM
Neto2.090,84  RSD
Bruto2.509,01  RSD
Nema u magacinu
Tip konstrukcije osigurača prema IEC 60259
NH3
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
630  A
Nazivni napon AC
400  V
Nazivna sklopna moć
120  kA