Završna kapa

VES124
Završna kapa sa lepkom 4x1,5 mm2, D=11,5/4mm
Neto 102,53 RSD
Bruto 123,04 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
11,5 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
4 mm
Potpuna dužina zgrčavanja
39 mm
VES208
Završna kapa sa lepkom 4×2,5-4×25mm2, D=26/8mm
Neto 133,29 RSD
Bruto 159,95 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
26 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
8 mm
Potpuna dužina zgrčavanja
69 mm
VES3515
Završna kapa sa lepkom 4×35-4×70mm2, D=35/15mm
Neto 429,79 RSD
Bruto 515,75 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
35 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
15 mm
Potpuna dužina zgrčavanja
106 mm
VES5524
Završna kapa sa lepkom 4×95-4×185mm2, D=55/24mm
Neto 329,73 RSD
Bruto 395,68 RSD
76 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,0840277778
Osnovni unutrašnji prečnik
55 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
24 mm
Potpuna dužina zgrčavanja
110 mm
VES7533
Završna kapa sa lepkom 4×240-4×300mm2, D=74/35mm
Neto 383,19 RSD
Bruto 459,83 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,0840277778
Osnovni unutrašnji prečnik
74 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
35 mm
Potpuna dužina zgrčavanja
120 mm
VES10058
Završna kapa sa lepkom 1×185-1×300mm2, D=100/50mm
Neto 545,79 RSD
Bruto 654,95 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,0840277778
Osnovni unutrašnji prečnik
100 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50 mm
Potpuna dužina zgrčavanja
135 mm