Stubovi svetlosne signalizacije
NYG3-50RYG
Svetlosni signalni stub, vert.podloga (bez tonskog signala) AC230V, 3 R,Y,G, IP65
Neto7.094,35  RSD
Bruto8.513,22  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-50RYGB
Svetlosni signalni stub, vert.podloga (bez tonskog signala) AC230V, 4 R,Y,G,B, IP65
Neto9.460,88  RSD
Bruto11.353,06  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-50RYGBW
Svetlosni signalni stub, vert.podloga (bez tonskog signala) AC230V, 5 R,Y,G,B,W, IP65
Neto10.405,40  RSD
Bruto12.486,48  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-50RYGM
Svetlosni signalni stub, vert.podloga (sa tonskog signalom) AC/DC24V, 3 R,Y,G, IP65, 80dB
Neto7.569,23  RSD
Bruto9.083,08  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-50RYGBM
Svetlosni signalni stub, vert.podloga (sa tonskog signalom) AC/DC24V, 4 R,Y,G,B, IP65, 80dB
Neto9.933,14  RSD
Bruto11.919,77  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-50RYGBWM
Svetlosni signalni stub, vert.podloga (sa tonskog signalom) AC/DC24V, 5 R,Y,G,B,W, IP65, 80dB
Neto11.352,53  RSD
Bruto13.623,04  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-70KITAC230
Osnovni paket svet.sign.stub.(stop.,poluga,pokl.,sir.,kabel 230V AC, IP65, 80 dB
Neto2.849,99  RSD
Bruto3.419,99  RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-70230R
Svetlosni signalni stub, cilindar crvenog sjaja 230V AC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-70230Y
Svetlosni signalni stub, cilindar žutog sjaja 230V AC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-70230G
Svetlosni signalni stub, cilindar zelenog sjaja 230V AC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-70230W
Svetlosni signalni stub, cilindar belog sjaja 230V AC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Beo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-70230B
Svetlosni signalni stub, cilindar plavog sjaja 230V AC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Plav
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V
NYG3-70KITACDC24
Osnovni paket svet.sign.stub.(stop.,poluga,pokl.,sir.,kabel 24V AC/DC, IP65, 80 dB
Neto2.849,99  RSD
Bruto3.419,99  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Boja sočiva
Ostalo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Ne
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-7024R
Svetlosni signalni stub, cilindar crvenog sjaja 24V AC/DC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Crven
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-7024Y
Svetlosni signalni stub, cilindar žutog sjaja 24V AC/DC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Žut
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-7024G
Svetlosni signalni stub, cilindar zelenog sjaja 24V AC/DC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Zelen
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-7024W
Svetlosni signalni stub, cilindar belog sjaja 24V AC/DC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Beo
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
24  -24  V
NYG3-7024B
Svetlosni signalni stub, cilindar plavog sjaja 24V AC/DC, IP65
Neto2.082,33  RSD
Bruto2.498,80  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj signalnih svetiljki
Boja sočiva
Plav
Tip grla svetiljke
Ostalo
Sa izvorom svetlosti
Da
Nazivni pogonski napon
230  -230  V