Kombinovani zaštitni prekidač tipa EVOKM

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

EVOKM2B603
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 6A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
B
Nazivna struja
6 A
EVOKM2C603
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 6A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,86 RSD
Bruto 4.048,63 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
6 A
EVOKM2B1003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 10A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
10 A
EVOKM2B1603
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 16A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
EVOKM2B2003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 20A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
Nazivna struja
20 A
EVOKM2B2503
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 25A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
B
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
EVOKM2B3203
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 32A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
B
EVOKM2B4003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 40A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
EVOKM2B5003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 50A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
EVOKM2B6303
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "B" 63A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
B
EVOKM2C1003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 10A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
C
EVOKM2C1603
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 16A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
C
Nazivna struja
16 A
Broj polova
2P
EVOKM2C2003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 20A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
C
Nazivna struja
20 A
Broj polova
2P
EVOKM2C2503
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 25A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
C
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
EVOKM2C3203
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 32A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
7 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Karakteristika
C
Nazivna struja
32 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOKM2C4003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 40A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
C
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
40 A
EVOKM2C5003
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 50A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOKM2C6303
Kombinovana zaštitna prekidač2P,2 modul, "C" 63A, 30 mA, 10kA, AC
Neto 3.373,80 RSD
Bruto 4.048,56 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
C