Bakarno-aluminijumska okasta stopica sa prekidnom glavom viljka

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

RA16-70CS12 Bakarno-aluminijumska okasta stopica sa prek. glavom vijka 16-70mm2,2× M12 1.573,40 RSD 1.888,08 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
70 mm2
Tip
neizolovane
RA95-150CS12 Bakarno-aluminijumska okasta stopica sa prek. glavom vijka 95-150mm2,2×M12 2.973,47 RSD 3.568,16 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
150 mm2
Tip
neizolovane
RA185-240CS16 Bakarno-aluminijumska okasta stopica sa prek. glavom vijka 185-240mm2,3×M16 3.678,82 RSD 4.414,58 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
240 mm2
Tip
neizolovane