Neizolovana Al spojna čaura

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

AT16
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 16mm2, (d1=5,2mm, L=69mm)
Neto 41,03 RSD
Bruto 49,24 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
Tip
neizolovane
AT25
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 25mm2, (d1=7,4mm, L=75mm)
Neto 54,28 RSD
Bruto 65,14 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
25 mm2
Tip
neizolovane
AT35
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 35mm2, (d1=7,2mm, L=81mm)
Neto 70,87 RSD
Bruto 85,04 RSD
u porudžbini: 20.12.2021.
Dozvoljeni poprečni presek voda
35 mm2
Tip
neizolovane
AT50
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 50mm2, (d1=9mm, L=92mm)
Neto 94,61 RSD
Bruto 113,53 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
50 mm2
Tip
neizolovane
AT70
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 70mm2, (d1=11,2mm, L=101mm)
Neto 121,58 RSD
Bruto 145,90 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
70 mm2
Tip
neizolovane
AT95
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 95mm2, (d1=13,2mm, L=108mm)
Neto 167,70 RSD
Bruto 201,24 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
95 mm2
Tip
neizolovane
AT120
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 120mm2, (d1=14,2mm, L=111,3mm)
Neto 205,05 RSD
Bruto 246,06 RSD
u porudžbini: 20.12.2021.
Dozvoljeni poprečni presek voda
120 mm2
Tip
neizolovane
AT150
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 150mm2, (d1=16,4mm, L=116mm)
Neto 244,11 RSD
Bruto 292,93 RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
150 mm2
Tip
neizolovane
AT185
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 185mm2, (d1=18,5mm, L=125mm)
Neto 261,55 RSD
Bruto 313,86 RSD
u porudžbini: 15.01.2022.
Dozvoljeni poprečni presek voda
185 mm2
Tip
neizolovane
AT240
Neizolovana aluminijumska spojna čaura 240mm2, (d1=20mm, L=126mm)
Neto 340,60 RSD
Bruto 408,72 RSD
u porudžbini: 20.12.2021.
Dozvoljeni poprečni presek voda
240 mm2
Tip
neizolovane