Neizolovana spojna čaura

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

TH1.5 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 1,5mm2, (d1=1,9mm, L=12mm) 12,61 RSD 15,13 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
1.50 mm2
Tip
neizolovane
TH2.5 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 2,5mm2, (d1=2,4mm, L=13mm) 13,50 RSD 16,20 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
2.50 mm2
Tip
neizolovane
TH4 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 4mm2, (d1=2,8mm, L=15mm) 17,98 RSD 21,58 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
4 mm2
Tip
neizolovane
TH6 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 6mm2, (d1=3,8mm, L=15mm) 19,67 RSD 23,60 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
6 mm2
Tip
neizolovane
TH10 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 10mm2, (d1=4,5mm, L=15mm) 31,65 RSD 37,98 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
Tip
neizolovane
TH16 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 16mm2, (d1=5,4mm, L=21mm) 37,29 RSD 44,75 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
Tip
neizolovane
TH25 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 25mm2, (d1=6,8mm, L=26mm) 66,56 RSD 79,87 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
25 mm2
Tip
neizolovane
TH35 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 35mm2, (d1=8,2mm, L=29mm) 101,25 RSD 121,50 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
35 mm2
Tip
neizolovane
TH50 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 50mm2, (d1=9,5mm, L=32mm) 144,06 RSD 172,87 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
50 mm2
Tip
neizolovane
TH70 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 70mm2, (d1=11,2mm, L=36mm) 205,30 RSD 246,36 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
70 mm2
Tip
neizolovane
TH95 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 95mm2, (d1=13,5mm, L=37mm) 292,99 RSD 351,59 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
95 mm2
Tip
neizolovane
TH120 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 120mm2, (d1=15mm, L=38mm) 379,45 RSD 455,34 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
120 mm2
Tip
neizolovane
TH150 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 150mm2, (d1=16,5mm, L=38mm) 542,18 RSD 650,62 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
150 mm2
Tip
neizolovane
TH185 Neizolovana spojna čaura,kalajisan elektrolitički bakar 185mm2, (d1=18,5mm, L=54mm) 768,02 RSD 921,62 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
185 mm2
Tip
neizolovane