Aluminijumska spojna čaura sa prekidnom glavom viljka

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

AT16-70CS Aluminijumska spojna čaura sa prekidnom glavom vijka 16-70mm2, (2+2)×M12 1.601,10 RSD 1.921,32 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
70 mm2
Tip
neizolovane
AT95-150CS Aluminijumska spojna čaura sa prekidnom glavom vijka 95-150mm2,(2+2)×M16 2.519,56 RSD 3.023,47 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
150 mm2
Tip
neizolovane
AT185-240CS Aluminijumska spojna čaura sa prekidnom glavom vijka 185-240mm2,(3+3)×M16 4.120,68 RSD 4.944,82 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
240 mm2
Tip
neizolovane