Automatski osigurač tipa C60N - 4,5 kA
DPN-C-10
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 10A, 4,5kA
Neto467,99  RSD
Bruto561,59  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-13
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 13A, 4,5kA
Neto466,47  RSD
Bruto559,76  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-16
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 16A, 4,5kA
Neto467,99  RSD
Bruto561,59  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-20
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 20A, 4,5kA
Neto467,99  RSD
Bruto561,59  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-25
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 25A, 4,5kA
Neto467,99  RSD
Bruto561,59  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-32
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 32A, 4,5kA
Neto467,99  RSD
Bruto561,59  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
B60-4-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 4A, 6kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
230  V
B60-13-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 13A, 6kA
Neto230,61  RSD
Bruto276,73  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
B60-20-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 20A, 6kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
B60-25-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 25A, 6kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
B60-32-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 32A, 6kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
B60-40-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 40A, 6kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
B60-50-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
B60-63-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
B60-4-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 4A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
230  V
B60-6-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 6A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
B60-13-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 13A, 6kA
Neto500,68  RSD
Bruto600,82  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
B60-16-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 16A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
B60-20-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 20A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
B60-40-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 40A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
B60-50-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto535,97  RSD
Bruto643,16  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
B60-63-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto535,97  RSD
Bruto643,16  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
B60-4-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 4A, 6kA
Neto740,33  RSD
Bruto888,40  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
400  V
B60-6-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 6A, 6kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
400  V
B60-13-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 13A, 6kA
Neto749,73  RSD
Bruto899,68  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
400  V
B60-20-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 20A, 6kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
B60-25-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 25A, 6kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
B60-32-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 32A, 6kA
Neto708,14  RSD
Bruto849,77  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
B60-40-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 40A, 6kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
B60-50-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
400  V
B60-63-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
C60-25-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 25A, 6kA
Neto0,00  RSD
Bruto0,00  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
C60-32-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 32A, 6kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
C60-40-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 40A, 6kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
C60-50-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto214,59  RSD
Bruto257,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
C60-6-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 6A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
C60-10-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 10A, 6kA
Neto471,66  RSD
Bruto565,99  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
C60-16-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 16A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
C60-13-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 13A, 6kA
Neto477,50  RSD
Bruto573,00  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
C60-20-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 20A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
C60-25-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 25A, 6kA
Neto450,22  RSD
Bruto540,26  RSD
9 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
C60-32-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 32A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
C60-40-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 40A, 6kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
C60-50-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto514,54  RSD
Bruto617,45  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
C60-63-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto428,78  RSD
Bruto514,54  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
C60-4-3
Automatski osigurač, 3 pol., C karakteristika 4A, 6kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
400  V
C60-13-3
Automatski osigurač, 3 pol., C karakteristika 13A, 6kA
Neto715,02  RSD
Bruto858,02  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
400  V
C60-16-3
Automatski osigurač, 3 pol., C karakteristika 16A, 6kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
C60-20-3
Automatski osigurač, 3 pol., C karakteristika 20A, 6kA
Neto740,33  RSD
Bruto888,40  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
C60-63-3
Automatski osigurač, 3 pol., C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto643,76  RSD
Bruto772,51  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V