Automatski osigurač tipa C60N - 4,5 kA
DPN-C-6
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 6A, 4,5kA
Neto 425,45 RSD
Bruto 510,54 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
6 A
DPN-C-10
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 10A, 4,5kA
Neto 425,45 RSD
Bruto 510,54 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
10 A
DPN-C-13
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 13A, 4,5kA
Neto 424,07 RSD
Bruto 508,88 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
DPN-C-16
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 16A, 4,5kA
Neto 425,45 RSD
Bruto 510,54 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
16 A
DPN-C-20
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 20A, 4,5kA
Neto 425,45 RSD
Bruto 510,54 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
DPN-C-25
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 25A, 4,5kA
Neto 425,45 RSD
Bruto 510,54 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
DPN-C-32
Automatski osigurač, 1+N pol., C karakteristika 32A, 4,5kA
Neto 425,45 RSD
Bruto 510,54 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
B60-4-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 4A, 6kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
4 A
B60-13-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 13A, 6kA
Neto 230,61 RSD
Bruto 276,73 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
B60-20-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 20A, 6kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
B60-25-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 25A, 6kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
B60-32-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 32A, 6kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
B60-40-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 40A, 6kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
B60-50-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
B60-63-1
Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
B60-4-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 4A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
4 A
B60-6-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 6A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
B60-13-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 13A, 6kA
Neto 500,68 RSD
Bruto 600,82 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
B60-16-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 16A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
B60-20-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 20A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
B60-32-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 32A, 6kA
Neto 471,66 RSD
Bruto 565,99 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
B60-40-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 40A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
B60-50-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 535,97 RSD
Bruto 643,16 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
B60-63-2
Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 535,97 RSD
Bruto 643,16 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A
B60-4-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 4A, 6kA
Neto 740,33 RSD
Bruto 888,40 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
4 A
B60-6-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 6A, 6kA
Neto 643,76 RSD
Bruto 772,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
6 A
B60-13-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 13A, 6kA
Neto 749,73 RSD
Bruto 899,68 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
13 A
B60-16-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 16A, 6kA
Neto 643,76 RSD
Bruto 772,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
16 A
B60-20-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 20A, 6kA
Neto 643,76 RSD
Bruto 772,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
20 A
B60-25-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 25A, 6kA
Neto 643,76 RSD
Bruto 772,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
25 A
B60-32-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 32A, 6kA
Neto 708,14 RSD
Bruto 849,77 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
32 A
B60-40-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 40A, 6kA
Neto 643,76 RSD
Bruto 772,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
40 A
B60-50-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 643,76 RSD
Bruto 772,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
50 A
B60-63-3
Automatski osigurač, 3 pol., B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 643,76 RSD
Bruto 772,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
B
Broj polova (potpun)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
63 A
C60-13-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 13A, 6kA
Neto 230,61 RSD
Bruto 276,73 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
C60-25-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 25A, 6kA
Neto 0,00 RSD
Bruto 0,00 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
C60-32-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 32A, 6kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
C60-40-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 40A, 6kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
C60-50-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
C60-63-1
Automatski osigurač, 1 pol., C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 214,59 RSD
Bruto 257,51 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
C60-6-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 6A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
C60-10-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 10A, 6kA
Neto 471,66 RSD
Bruto 565,99 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
10 A
C60-16-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 16A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
C60-13-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 13A, 6kA
Neto 477,50 RSD
Bruto 573,00 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
C60-20-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 20A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
C60-25-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 25A, 6kA
Neto 450,22 RSD
Bruto 540,26 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
25 A
C60-32-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 32A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
C60-40-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 40A, 6kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
C60-50-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 514,54 RSD
Bruto 617,45 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
C60-63-2
Automatski osigurač, 2 pol., C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 428,78 RSD
Bruto 514,54 RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A