Automatski osigurač tipa TDA - 10 kA

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA


TDA-1B-1 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 1A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-2 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 2A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-4 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 4A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-6 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 6A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-10 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 10A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-13 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 13A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-16 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 16A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-20 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 20A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-25 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 25A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-32 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 32A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-40 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 40A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-50 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 50A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-1B-63 Automatski osigurač, 1 pol., B karakteristika 63A, B, 1P, 10kA 546,59 RSD 655,91 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-2B-1 Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 1A, B, 2P, 10kA 1.098,84 RSD 1.318,61 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-2B-2 Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 2A, B, 2P, 10kA 1.098,84 RSD 1.318,61 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-2B-4 Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 4A, B, 2P, 10kA 1.098,84 RSD 1.318,61 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-2B-6 Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 6A, B, 2P, 10kA 1.098,84 RSD 1.318,61 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-2B-10 Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 10A, B, 2P, 10kA 1.098,84 RSD 1.318,61 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-2B-13 Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 13A, B, 2P, 10kA 1.098,84 RSD 1.318,61 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TDA-2B-16 Automatski osigurač, 2 pol., B karakteristika 16A, B, 2P, 10kA 1.098,84 RSD 1.318,61 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA