Signalna lampa (plastičnom kučištu)

NAZIVNI NAPON (V)

STEPEN ZAŠTITE

NYGEV163Z
Plastična signalna lampa, zelena, bez sijalica 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42
Neto 230,26 RSD
Bruto 276,31 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV163ZT
Plastična signalna lampa u kućište, zelena, bez sijalica 0,4A/250V AC, d=22mm, IP44
Neto 1.215,70 RSD
Bruto 1.458,84 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP44
NYGEV164P
Plastična signalna lampa, crvena, bez sijalica 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42
Neto 230,26 RSD
Bruto 276,31 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV164PT
Plastična signalna lampa u kućište, crvena, bez sijalica 0,4A/250V AC, d=22mm, IP44
Neto 1.215,70 RSD
Bruto 1.458,84 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP44
NYGEV165S
Plastična signalna lampa, žuta, bez sijalica 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42
Neto 230,26 RSD
Bruto 276,31 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV166K
Plastična signalna lampa, plava, bez sijalica 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42
Neto 230,26 RSD
Bruto 276,31 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV443Z
Plastična signalna lampa, zelena 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42, NYGI230
Neto 139,76 RSD
Bruto 167,71 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV446K
Plastična signalna lampa, plava 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42, NYGI230
Neto 139,76 RSD
Bruto 167,71 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV446KT
Plastična signalna lampa u kućište, plava 0,4A/250V AC, d=22mm, IP44, NYGI230
Neto 1.256,04 RSD
Bruto 1.507,25 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
250 V
Stepen zaštite
IP44
NYGEV454P
Plastična signalna lampa, crvena 0,4A/400V AC, d=22mm, IP42, NYGI230
Neto 139,76 RSD
Bruto 167,71 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV455S
Plastična signalna lampa, žuta 0,4A/400V AC, d=22mm, IP42, NYGI230
Neto 116,49 RSD
Bruto 139,79 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV456K
Plastična signalna lampa, plava 0,4A/400V AC, d=22mm, IP42, NYGI230
Neto 116,49 RSD
Bruto 139,79 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV173Z
Plastična signalna lampa, zelena, sa otpornikom 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42, NYGI130
Neto 246,52 RSD
Bruto 295,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV175S
Plastična signalna lampa, žuta, sa otpornikom 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42, NYGI130
Neto 246,52 RSD
Bruto 295,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Stepen zaštite
IP42
NYGEV176K
Plastična signalna lampa, plava, sa otpornikom 0,4A/250V AC, d=22mm, IP42, NYGI130
Neto 246,52 RSD
Bruto 295,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV853Z
Plastična signalna lampa, zelena, sa transformatorom 0,4A/230V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV854P
Plastična signalna lampa, crvena, sa transformatorom 0,4A/230V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV855S
Plastična signalna lampa, žuta, sa transformatorom 0,4A/230V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV856K
Plastična signalna lampa, plava, sa transformatorom 0,4A/230V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV873Z
Plastična signalna lampa, zelena, sa transformatorom 0,4A/400V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV874P
Plastična signalna lampa, crvena, sa transformatorom 0,4A/400V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV875S
Plastična signalna lampa, žuta, sa transformatorom 0,4A/400V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Stepen zaštite
IP42
NYLBV876K
Plastična signalna lampa, plava, sa transformatorom 0,4A/400V AC, d=22mm, IP42, NYGI6
Neto 660,22 RSD
Bruto 792,26 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Stepen zaštite
IP42