Taster (plastičnom kučištu)

KONTAKTI

STEPEN ZAŠTITE

NYGEA121T
Plastični taster u kućište, crna 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.077,60 RSD
Bruto 1.293,12 RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stepen zaštite
IP44
NYGEA131Z
Plastični taster, zelena 1×NO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm
Neto 179,56 RSD
Bruto 215,47 RSD
20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stepen zaštite
IP42
NYGEA131ZT
Plastični taster u kućište, zelena 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.077,60 RSD
Bruto 1.293,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stepen zaštite
IP44
NYGEA151S
Plastični taster, žuta 1×NO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm
Neto 179,56 RSD
Bruto 215,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stepen zaštite
IP42
NYGEA151ST
Plastični taster u kućište, žuta 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.077,60 RSD
Bruto 1.293,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stepen zaštite
IP44
NYGEA161K
Plastični taster, plava 1×NO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm
Neto 179,56 RSD
Bruto 215,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stepen zaštite
IP42
NYGEA161KT
Plastični taster u kućište, plava 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.077,60 RSD
Bruto 1.293,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stepen zaštite
IP44
NYGEA142PT
Plastični taster u kućište, crvena 1×NC, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.077,60 RSD
Bruto 1.293,12 RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stepen zaštite
IP44
NYGEA125
Plastični taster, crna 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm
Neto 202,89 RSD
Bruto 243,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stepen zaštite
IP42
NYGEA125T
Plastični taster u kućište, crna 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.119,69 RSD
Bruto 1.343,63 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stepen zaštite
IP44
NYGEA135Z
Plastični taster, zelena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm
Neto 202,89 RSD
Bruto 243,47 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stepen zaštite
IP42
NYGEA135ZT
Plastični taster u kućište, zelena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.119,69 RSD
Bruto 1.343,63 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stepen zaštite
IP44
NYGEA145P
Plastični taster, crvena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm
Neto 202,89 RSD
Bruto 243,47 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stepen zaštite
IP42
NYGEA145PT
Plastični taster u kućište, crvena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm
Neto 1.119,69 RSD
Bruto 1.343,63 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stepen zaštite
IP44