Stezna priključnica
S00 Stezna priključnica 6-50mm2 / 9x5mm 179,36 RSD 215,23 RSD
Isporuka u roku od 5 radna dana
S1 Stezna priključnica 25-150mm2 / 18x10mm 388,62 RSD 466,34 RSD
Isporuka u roku od 5 radna dana
S2 Stezna priključnica 25-240mm2 / 19x10mm 445,42 RSD 534,50 RSD
Isporuka u roku od 5 radna dana
S3 Stezna priključnica 21x15mm 893,82 RSD 1.072,58 RSD
Isporuka u roku od 5 radna dana