Sabirni sistem tipa COSMO, 60 mm

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA