Rastavno – uklopni osigurač na montažnu ploču

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA