Utičnica i utikač sa bočnim zaštitnim kontaktom, i poteznicom