Redna stezaljka sa oprugom, tipa TSKC (pribor)
VLC2,5 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 21,39 RSD 25,67 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
SFC2,5 Premošćivač za svakog susednogelementa TSKC2,5.. 31,62 RSD 37,94 RSD
10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
AHC2,5 Premošćivač za kratko spajanje svakog drugog elementa 45,88 RSD 55,06 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC2,5/3 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 22,92 RSD 27,50 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC2,5/4 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 23,79 RSD 28,55 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC4 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 22,92 RSD 27,50 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
SFC4 Premošćivač za svakog susednog elementa TSKC4.. 37,56 RSD 45,07 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
AHC4 Premošćivač za kratko spajanje svakog drugog elementa 62,52 RSD 75,02 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC4/3 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 24,67 RSD 29,60 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC4/4 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 24,67 RSD 29,60 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC6 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 24,88 RSD 29,86 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
SFC6 Premošćivač za svakog susednogelementa TSKC6.. 50,16 RSD 60,19 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
AHC6 Premošćivač za kratko spajanje svakog drugog elementa 91,77 RSD 110,12 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC10 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 26,85 RSD 32,22 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
SFC10 Premošćivač za svakog susednogkog susednog elementa TSKC10.. 75,13 RSD 90,16 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
AHC10 Premošćivač za kratko spajanje svakog drugog elementa 104,37 RSD 125,24 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC16 Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 30,56 RSD 36,67 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
SFC16 Premošćivač za svakog susednogkog susednog elementa TSKC16.. 125,53 RSD 150,64 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
AHC16 Premošćivač za kratko spajanje svakog drugog elementa 145,97 RSD 175,16 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
VLC2,5/3D Završna ploča za redne stezaljke tipa TSKC 21,61 RSD 25,93 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)