Registracija

Ako ste novi kupac, nakon registracije će Vam se pojaviti neto potrošačke cene. Krajnji iznos će se pojavljivati u zavisnosti od količine i vrednosti kupljene robe. Ukoliko Vi imate odobrene rabate kod Tracon d.o.o., i registrovali ste se na našem sajtu, onda će Vam se pored neto potrošačke cene pojaviti i Vaša neto cena sa rabatom.