2,5-5 VA za nizanje na montažnu šinu širine 30 mm (150/5A-500/5A)