Zidna zaštićena svetiljka sa ručnim otvoranjem („brodska lampa”)