Dubokog zračenja za ugradnju sa kompaktni cev

NAZIVNA SNAGA (W)

STEPEN ZAŠTITE