Odvodnici prenapona tipa br. 2

BROJ POLOVA

MAKSIMALNA STRUJA ODVOĐENJA (kA)

TTV2-20-1P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230 V, 50 Hz, 10/20 kA (8/20 us), 1P 1.767,11 RSD 2.120,53 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TTV2-20-2P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 10/20 kA (8/20 us), 2P 3.348,21 RSD 4.017,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TTV2-20-3P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 10/20 kA (8/20 us), 3P 4.746,16 RSD 5.695,39 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TTV2-20-4P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 10/20 kA (8/20 us), 3P+N/PE 6.696,41 RSD 8.035,69 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TTV2-20-3P+N/PE Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 10/20 kA (8/20 us), 4P 8.043,04 RSD 9.651,65 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P+N/PE
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
TTV2-30-1P+N/PE Odvodnik prenapona AC, tip br.2, 1 mod., zamenljivim uloškom 230 V, 50 Hz, 15/30 kA (8/20 us), 1P+N/PE 3.412,50 RSD 4.095,00 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
1P+N/PE
Maksimalna struja odvođenja
15 kA
TTV2-30-3P+N-PE Odvodnik prenapona AC, tip br.2, 1 mod., zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 15/30 kA (8/20 us), 3P+N/PE 5.825,51 RSD 6.990,61 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P+N-PE
Maksimalna struja odvođenja
15 kA
TTV2-40-1P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230 V, 50 Hz, 20/40 kA (8/20 us), 1P 1.992,98 RSD 2.391,58 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
20 kA
TTV2-40-2P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 20/40 kA (8/20 us), 2P 3.985,96 RSD 4.783,15 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
20 kA
TTV2-40-3P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 20/40 kA (8/20 us), 3P 8.084,92 RSD 9.701,90 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P
Maksimalna struja odvođenja
20 kA
TTV2-40-3P+N/PE Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 20/40 kA (8/20 us), 3P+N/PE 9.119,88 RSD 10.943,86 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P+N/PE
Maksimalna struja odvođenja
20 kA
TTV2-40-4P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 20/40 kA (8/20 us), 4P 7.971,92 RSD 9.566,30 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
20 kA
TTV2-60-1P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230 V, 50 Hz, 30/60 kA (8/20 us), 1P 4.039,11 RSD 4.846,93 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
30 kA
TTV2-60-2P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 30/60 kA (8/20 us), 2P 8.104,78 RSD 9.725,74 RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
30 kA
TTV2-60-3P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 30/60 kA (8/20 us), 3P 12.213,68 RSD 14.656,42 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P
Maksimalna struja odvođenja
30 kA
TTV2-60-3P+N/PE Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 30/60 kA (8/20 us), 3P+N/PE 12.112,89 RSD 14.535,47 RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
3P+N/PE
Maksimalna struja odvođenja
30 kA
TTV2-60-4P Odvodnik prenapona AC, tip br.2, zamenljivim uloškom 230/400 V, 50 Hz, 30/60 kA (8/20 us), 4P 13.823,31 RSD 16.587,97 RSD
2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
30 kA