Odvodnik prenapona tip T1 + T2 + T3
ESPD1+2+3-25-4P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 4P
Neto23.533,33  RSD
Bruto28.240,00  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Ne
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Da
ESPD1+2+3-25-3P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 3P
Neto17.651,37  RSD
Bruto21.181,64  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Ne
Mrežni TN-C sistem
Da
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne
ESPD1+2+3-25-2P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 2P
Neto11.769,41  RSD
Bruto14.123,29  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Da
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne
ESPD1+2+3-25-1P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 1P
Neto5.881,96  RSD
Bruto7.058,35  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Da
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne
ESPD1+2+3-25-3+1P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25/100kA; In:25/100kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 1+3
Neto26.629,53  RSD
Bruto31.955,44  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Ne
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Da
ESPD1+2+3-25-1+1P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25/100kA; In:25/100kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 1+1
Neto14.865,61  RSD
Bruto17.838,73  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Da
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne