Odvodnik prenapona tip T1 + T2 + T3
ESPD1+2+3-25-4P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 4P
Neto 21.993,76 RSD
Bruto 26.392,51 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Ne
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Da
ESPD1+2+3-25-3P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 3P
Neto 16.496,61 RSD
Bruto 19.795,93 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Ne
Mrežni TN-C sistem
Da
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne
ESPD1+2+3-25-2P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 2P
Neto 10.999,45 RSD
Bruto 13.199,34 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Da
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne
ESPD1+2+3-25-1P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25kA; In:25kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 1P
Neto 5.497,16 RSD
Bruto 6.596,59 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Da
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne
ESPD1+2+3-25-3+1P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25/100kA; In:25/100kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 1+3
Neto 24.887,41 RSD
Bruto 29.864,89 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Ne
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Da
ESPD1+2+3-25-1+1P
Kompaktni odvodnici prenapona tipa T1+T2+T3 AC Uc:275V; Iimp:25/100kA; In:25/100kA; Uoc:20kV; Up:1,3kV; 1+1
Neto 13.893,09 RSD
Bruto 16.671,71 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC sistem
Ne
Mrežni TN sistem
Da
Mrežni TN-C sistem
Ne
Mrežni TN-C-S sistem
Da
MrežniTN-S sistem
Ne