GARANTOVANI KVALITET

Od čega je Tracon garancija prava?

 

  • Naše dobavljače biramo prvenstveno na osnovu pouzdanog kvaliteta
  • Tehničke parametre naših proizvoda redovno kontrolišemo u svojim laboratorijama
  • Na našim izvorima svetlosti naznačujemo stvarne vrednosti, merene sa naše strane
  • Vršimo ispitivanje veka trajanja pod ekstremnim okolnostima
  • Naše proizvode podvrgavamo EMC ispitivanjima
  • Kontinualno zadovoljavamo zahteve aktuelnih primenjenih standarda
  • Dajemo dvogodišnju garanciju na naše LED izvore svetlosti i svetiljki
  • Dajemo petogodišnju garanciju na naše LED Professional svetiljke
  • Naša firma poseduje ISO 9001 kvalifikaciju