Metahalogeni reflektor

NAZIVNA SNAGA (W)

TIP GRLA